Get Adobe Flash player

Warszawa, dnia 6 września 2013 r.
Poz. 1032
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

 

pdf