Get Adobe Flash player

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.
Poz. 524
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej,
nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

 

pdf