Get Adobe Flash player

Jak już wielokrotnie w różnych miejscach naszego serwisu wspominaliśmy - przypominamy że,

w granicach CTR obowiązuje zakaz sterowania modelami RC w tym popularnie nazywanych Dronów, puszczania latawców na uwięzi dłuższej niż 100m, sztucznych ogni, lampionów.
Jedynym warunkiem do uzyskania pozwolenia na powyższe przedsięwzięcia jest wypełnienie i zgłoszenie na 3 dni przed zamiarem, formularza o rezerwację przestrzeni powietrznej na czas przedsięwzięcia do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i uzyskanie warunków od PAŻP, oraz w dniu wykonywania zadania dodatkowej zgody od kontrolera ruchu lotniczego danej strefy.
Formularza nie trzeba wysyłać jeśli wykonujemy lot w odległości większej niż 6km od granic lotniska ( płot , ogrodzenie) do wysokości 100m.
Istnieje możliwość wykonywania lotów modelem do wagi 0,6kg ( tzw. zabawki) w odległości nie mniejszej niż 1km od granic lotniska ( płot , ogrodzenie) do wysokości 30m, lub wysokości najwyższej przeszkody w obszarze wykonywania lotów, nie dalej jednak niż 100m od miejsca wykonywania lotu.
Nie ma od tego odstępstw i nie ma po co dzwonić na wieżę i pytać kontrolerów o zgodę, jednocześnie być obrażonym że, takiej zgody się nie otrzymało.
Otrzymanie warunków do lotu z PAŻP nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na lot. Są to jedynie warunki wykonywania lotów, przekazane do kontrolera na czas ich wykonywania. Zgodę na taki lot będzie wydawał ATC danej przestrzeni kontrolowanej CTR, w naszym przypadku kontroler ruchu lotniczego w Bydgoszczy (ATC - Air Trafic Controler, EPBY - kod ICAO lotniska).

W przypadku wykonywania lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe w tym komercyjne, dodatokowo należy posiadać, kamizelkę odblaskową, tabliczkę znamionową z danymi podmiotu do którego urządzenie należy oraz procedury operacyjne, a podczas wykonywania lotu na 30min przed wshodem i 30min po zachodzie Słońca, białe światło o charakterystyce dookólnej, przerywane do 100 błysków na 1min.

Granice strefy CTR EPBY wg informacji o współrzędnych z PAŻP AKTUALNE.

CTR Bydgoszcz

 Polecamy korzystanie z aplikacji DroneRadar, dostępnej na smartfony , która ułatwia odnajdywanie się na mapie stref i podpowiada co należy zrobić, aby być w zgodzie z prawem. Oczywiście nie zwalania to z obowiązku posiadania wiedzy niezbędnej do zapewnienia separacji i zasad bezpieczeństwa podczas planowania i wykonywania lotów.

Z dniem 1 lutego 2018 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza strefy obowiązkowej łączności (RMZ Radio Communication Mandatory Zone)

Zgoda z PAŻP jest informacją szczegółową , jednak dotyczy konkretnie wykonywanego lotu zgodnie z wcześniej złożonym formularzem.
Nie zwalnia to jednak operatora z odpowiedzialności za podejmowane decyzje podczas lotu , oraz znajomość pozostałych przepisów , które regulują wykonywanie lotów.
Zatem zakup sprzętu na tzw. „Komunię Św.” wiąże się jeszcze z uzasadnionym zapoznaniem się z przepisami które mówią , czy i jak w danym regionie możemy wykonywać loty.
Żeby wyjaśnić i podtrzymać zasadność tego przepisu , nad którym większość dyskutuje w formie że , jest on mocno przesadzony i utrudnia życie , posłużę się konkretnym przykładem.
Zakładamy że, kupiliśmy taką zabawkę i będziemy chcieli ją wypróbować przed domem , lub w miejscu gdzie znaleźliśmy kawałek wolnej przestrzeni do zabawy.
Model niewielki do 25kg, zaczynamy się bawić i nagle z nieznanych nam przyczyn sprzęt zaczyna uciekać, nie mamy nad nim kontroli , zabawka się wznosi i dryfuje w przestrzeni. Nagle znad lasu, w okolicy miejsca w którym wykonujemy lot wylatuje na wysokości 200m śmigłowiec ratowniczy i wpada wprost na naszą zabawkę , zupełnie nie zauważając jej.
Pewnie nie dojdzie do większej katastrofy przy takiej zabawce choć to nie wykluczone, ale może wywołać niepotrzebne zdenerwowane , odruchy pilota , które mogą doprowadzić do mniej stabilnego lotu, np. utrudnić akcję ratowniczą na pokładzie śmigłowca.
 
Idealny przykład takiego zdarzenia możemy obejrzeć na krótkim filmie przygotowanym przez min. BBC, ku przestrodze.
To się może wydarzyć każdemu !!!
Opisaliśmy wlot śmigłowca, ale może tak być np. z szybowcem , nadlatującym paralotniarzem, motoparalotniarzem ktory zdecydowanie będzie poruszał się na niskich wysokościach z dużą zwrotnością itp.
Z uwagi na fakt że, jest tych urządzeń coraz więcej i każdy może wejść za niewielkie pieniądze w ich posiadanie, należy zapoznać się z zagrożeniami jakie niosą ze sobą przepisy.
Pamiętajmy nie jesteśmy sami w danym miejscu i czasie.
 
Nie lekceważcie powyższego zapisu z uwagi na pozostałych użytkowników przestrzeni i bezpieczeństwo.