Get Adobe Flash player

Egzamin UAVO VLOS odbędzie się w Poznaniu w dniu 06-08-2015.

Organizatorem egzaminu jest firma AeroMind

 

Wszlkie zgłoszenia prosimy kierować na nasz adres korespondecyjny email

nie później niż na 15 dni przed datą egzaminu.

 

W zgłoszeniu należy ująć :

 

- imię i nazwisko

- datę i miejsce urodzenia

- miejsce zamieszkania

- nr dowodu osobistego

- PESEL

 

Do egzaminu należy mieć przygotowane dokumenty :

 

- ubezpieczenie OC

- ważne badania lekarskie

- dowody opłat za egzamin

- wypełniony wniosek i podpisany

- certyfikat ukończenia szkolenia lub oświadczenie o posiadanych umiejętnościach

 

W tytule wiadomości proszę koniecznie wpisać "Egzamin sierpień 2015"