Get Adobe Flash player

Często zadawane pytania ,

 

- czy są jakieś konkretne elementy, figury do wykonania na egzaminie praktycznym?

Tak, są w programie szkolenia okreslone elementy jakie uczestnik skzolenia musi opanować - okrąg, kwadrat, kwadrat ze znoszeniem i opadaniem na zmianę, trójkąt , odlot i przylot po tej samej linii od siebie i do siebie, oraz wiele innych czynności, dzięki którym instruktor będzie miał pewność , że uczestnik szkolenia opanował bezpieczne sterowanie BSP.

Dlatego w X-Dron uczymy opanowania sprzętu wraz z jego prowadzeniem w przestrzeni powietrznej do możliwie najpewniejszego i swobodnego opanowania, aby żadna z wymienianych figur czy zadań nie stwarzała operatorowi problemów, a całe prowadzenie urządzenia żeby było płynne, dynamiczne i stabilne.

- czy po szkoleniu oferujemy egzamin państwowy ?

Tak , w przypadku zdawania egzaminu do 5kg, egzaminy są przeprowadzane przez naszych instruktorów i po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiane są dokumenty uprawniające uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO do 5kg

- co po ukończeniu szkolenia, do czasu egzaminu powyżej 5 kg  ?

W ośrodku szkoleniowym X-Dron po ukończonym szkoleniu obowiązkowym, uczestnicy szkolenia moją pełne wsparcie techniczne, prawne w zakresie wykonywania lotów oraz nieodpłatny czas na praktyczne wykonywanie lotów pod nadzorem instruktora w naszym ośrodku, do czasu uzyskania wymaganych umiejętności i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji. Terminy egzaminów są częste i osoby, które czują się pewnie z opanowanego materiału do egzaminu, mają dużo swobody i mniej stresu.

- gdzie organizowane są szkolenia i gdzie jest siedziba X-dron ?

Ośrodek szkoleniowy X-Dron swoją główną siedzibę ma w Bydgoszczy. Posiadamy dobrze wyposażone zaplecze, sale wykładowe na 30 osób, a wszystko przygotowane jest dla osób niepełnosprawnych.W bliskim otoczeniu hoteli i miejsc handlowych. X-Dron szkoli w całym kraju w tym również dla innych ośrodków szkoleniowych. Najczęściej wykonywane szkolenia przez nasz ośrodek odbywają się w Poznaniu, Pile, Lesznie i Bydgoszczy. Planowane są kolejne miejsca przy współpracy z ośrodkiem Axidro, którego głównym celem jest szkolenie w Aeroklubach. Współpracujemy również z Avioner i jesteśmy gotowi na propozycje szkleń w każdym miejscu na dogodnych warunkach.

- czy po skończonym szkoleniu otrzymuje jakiś dokument ?

Po szkoleniu w naszym ośrodku X-Dron , każdy uczestnik szkolenia otrzymuje potwierdzenie ukończenia szkolenia, uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego przed egzaminatorem ULC powyżej 5kg, FV 23% , materiały szkoleniowe i materiały informacyjne. Pojawiają się też dobre warunki upustów na zakup sprzętu od naszych partnerów oraz konkursy na których można wygrać ciekawe i wartościowe nagrody.

- czy na szkoleniu dowiem się jaki sprzęt zakupić ?

Tak, doradzimy, podpowiemy, zaprezentujemy inne nasze modele tak , żeby każdy wiedział na co patrzeć przy zakupie nowego , często pierwszego sprzętu do latania , filmowania czy innych zadań. Jesteśmy też w stanie zaprojektować i wykonać odpowiedni sprzęt specjalistyczny.

- Jakie OC i kiedy wykupić ?

Do podejścia na egzamin potrzebne jest ubezpieczenie w którym , będzie objęty okres z terminem egzaminu i na odpowiedni typ np. do zdalnego sterowania modelami RC. Polisę obowiązkową OC ( 3.000 SDR) potrzebujemy do wykonywania lotów innych niż rekreacyjne i sportowe po, pozytywnie zdanym egzaminie z uwagi na fakt że, większość ubezpieczycieli wstawia w polisie wpis „ polisa wchodzi w życie z dniem wykonania pierwszego lotu komercyjnego” lub podobne formuły z których wynika, że nie będą one obowiązywać w dniu egzaminu z uwagi na to , że nie posiadamy jeszcze ŚK.

- Czy muszę posiadać własny sprzęt na szkolenie ?

Na szkoleniu dobrze jest uczestniczyć z własnym sprzętem , ale jeśli ktoś nie ma takiej możliwości może szkolić się na naszym sprzęcie bez dodatkowych opłat.

- jak wygląda egzamin ? i jakieś porady...

Egzamin teoretyczny 45 min dla pięciu bloków tematycznych w każdym po ok 10 do 14 pytań. Zaliczenie to 75% odpowiedzi prawidłowych , czyli możliwe 3 błędy do popełnienia w danym bloku tematycznym. Jeśli osoba egzaminowana nie zaliczy danego bloku , zalicza w poprawkowym egzaminie tylko ten blok tematyczny. Po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym w całości , osoba egzaminowana przystępuje do egzaminu praktycznego w którym prezentuje swoją wiedzę z zakresu znajomości o bezzałogowym statku powietrznym na którym zdaje egzamin i wykonuje ściśle polecenia egzaminatora.

- jakie dokumenty muszę mieć przystępując do egzaminu państwowego  powyżej 5kg ?

Dokument tożsamości, dokument ukończenia szkolenia w ośrodku szkoleniowym wpisanym na listę ośrodków szkoleniowych ULC, ważne orzeczenie lekarskie, ubezpieczenie OC ważne na czas zdawania egzaminu, wypełniony poprawnie wniosek o wydanie Świadectwa Kwalifikacji, dowód opłaty za egzamin teoretyczny, praktyczny i wydanie ŚK wniesiony na konto ULC. Przypominamy, że zaleceniem Prezesa ULC jest posiadanie ważnych badań lekarskich wydanych przez lekarza orzecznika medycyny lotniczej już, przed przystąpieniem do szkolenia.

- dobre rady na egzamin praktyczny ?

Pamiętajmy, że polecenia wydawane są dla operatora , ale względem ułożenia BSP.

Jeśli mamy wykonać przykładowo lot w prawo to, jest to prawo dla ułożenia statku powietrznego względem kierunku lotu , a nie naszej pozycji stającej z której wykonujemy sterowanie BSP chyba, że egzaminator skonkretyzuje polecenie i wskaże nam kierunek gdzie mamy się udać naszym bezzałogowcem.

b

Jeśli mamy wykonać ósemkę , to wykonujemy ją w poziomie do ziemi, jeśli egzaminator nie poleci wykonania jej wg własnego zalecenia. Powinna ona wyglądać jak na rysunku poniżej, patrząc na figurę z góry.

a

Nie wykonujmy bezmyślnie lotów tak daleko, jak egzaminator nam każe, lub nie powie dość, Wykonujemy lot zawsze kontrolując granice widoczności wg naszego uznania i możliwości sterowania. Jeśli uważacie, że sprzęt wychodzi poza takie granice , należy zgłosić egzaminatorowi ten fakt i poprosić o skrócenie dystansu z uwagi na niepewność i słabą widoczność ułożenia BSP.

Przed przystąpieniem do egzaminu przygotuj sprzęt.

Dokręć śmigła, sprawdź stan naładowania akumulatora, poprawność zbindowania nadajnika z odbiornikiem, dokonaj oględzin ogólnych pod kątem możliwych uszkodzeń podczas transportu, dokonaj prawidłowej kalibracji i pewności zapisu miejsca startu gdyby zaistniała przyczyna użycia funkcji FailSafe. Wprowadź odpowiednie parametry użycia FailSafe jeśli to możliwe do zaistniałych warunków otoczenia, w tym wysokość wykonywanego powrotu do miejsca startu, biorąc pod uwagę przeszkody terenowe w miejscu zdawania egzaminu. Egzaminator nie poprosi o wykonanie procedury FailSafe, ale może się to stać również podczas samego egzaminu, z różnych innych przyczyn.

- Czy mogę zrezygnować z egzaminu praktycznego ?

Pamiętaj , że to osoba zdająca egzamin decyduje o wykonywaniu lotu podczas trudnych warunków np. silnego wiatru i w każdej chwili przed przystąpieniem do egzaminu może od niego odstąpić bez konsekwencji jego niezaliczenia. Będzie taka osoba musiała przystąpić do egzaminu praktycznego w wyznaczonym terminie przez egzaminatora ponownie, a egzamin taki nie podlega ponownej opłacie.

- czy mogę zdawać egzamin z użyciem funkcji stabilizacji za pomocą GPS ?

Egzaminatorzy wymagają zdawanie egzaminu bez użycia funkcji stabilizacji za pomocą GPS , czyli z tzw. GPS z uwagi na fakt , że muszą ocenić waszą zdolność do wykonywania lotu w przypadku kiedy urządzenie utraci z różnych przyczyn sygnał z GPS czy GLONAS. Umiejętność sterowania w takim przypadku jest potrzebna, ponieważ dzięki takiej zdolności zwiększamy szanse na bezpieczne kontynuowanie lotu lub sprowadzenie sprzętu w bezpieczne miejsce.

- Dlaczego osoba pilotująca Drona jest operatorem , a nie pilotem ?

Pilot to osoba sterująca bezpośrednio z pokładu załogowym statkiem powietrznym, np. dowódca staktu powietrznego lub drugi pilot.

Operator to osoba sterująca urządzeniem , które wykonuje nasze polecenia w tym przypadku za pomocą technicznych środków łączności. Dla przykładu operatorem jest też osoba wykonująca czynności na pokładzie samolotu np. radiooperator , ponieważ nie steruje bezpośrednio statkiem powietrznym.

- jak długo ważne jest  ŚK?

Świadectwo Kwalifikacji nie ma okresu ważności, dopiero odpowiedni wpis do tego świadectwa określa jego ważność. W przypadku uprawnienia podstawowego wynosi ono 5 lat.

- co w przypadku kiedy kończy mi się ważność ŚK ?

Zgłaszamy się przed upływem ważności uprawnienia do odpowiedniego egzaminatora, który może nam takie uprawnienie przedłużyć na podstawie sprawdzenia umiejętności praktycznych. W niedługim czasie będzie możliwość przedłużania uprawnień w wyszkolonych i wyznaczonych przez ULC ośrodkach szkolenia.