Get Adobe Flash player

W związku z tym, że wielu z paralotniarzy, motoparalotniarzy, mikrolotów wykorzystuje częstotliwości niezgodnie z ich przeznaczeniem pragniemy wyjaśnić, że na dzień ogłoszenia tej informacji jedynymi, dopuszczonymi częstotliwościami do pracy z powietrza na ziemię i w powietrzu, poza pasmem lotniczym do którego trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia i zarejestrowany sprzęt lotniczy z nadanymi znakami rozpoznawczymi są uprawnione jedynie dwie częstotliwości w zakresie pasma VHF 459.412,500MHz i 469.412,500MHz przyznane dla PSP – Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, którego tylko członkowie mogą korzystać legalnie z powyższych częstotliwości, posiadając ważną legitymację członkowską.

Częstotliwość 158.250MHz służy do komunikacji głównie podczas szkoleń z ziemi w powietrze i na ziemi, a nie z powietrza na ziemię i w powietrzu i również zgodnie z powyższym, została wydana dla członków PSP.

Nadawanie na częstotliwości 146.025MHz w naszym kraju jest niezgodne z

obowiązującym prawem !