Get Adobe Flash player

Z dniem 1 lutego 2018 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza strefy obowiązkowej łączności (RMZ Radio Communication Mandatory Zone) wokół lotnisk w:

Bydgoszczy (EPBY)

Lublinie (EPLB)

Łodzi(EPLL)

Rzeszowie(EPRZ)

Szczecinie (EPSC)

Szymanach (EPSY)

Zielonej Górze (EPZG)

Nowe strefy RMZ posiadają te same granice pionowe i poziome co strefy CTR oraz TMA i są aktywne poza czasami aktywności odpowiednich stref CTR.

Nowe strefy mają zapewnić załogom statków powietrznych wykonującym procedury przyrządowe do lądowania w przestrzeni niekontrolowanej klasy G informacje o innym ruchu. Dodatkowo, nowoutworzone strefy RMZ mają zapewnić użytkownikom przestrzeni niekontrolowanej informacje o innej (dodatkowej) aktywności przestrzeni kontrolowanej niż ta opublikowana w AIP Polska oraz nałożyć na użytkownika przestrzeni powietrznej jak najmniejsze obostrzenia (zgłoszenie telefoniczne w przypadku braku radia).

"Zgłoszenie telefoniczne zamiaru wykonania lotu bez łączności radiowej w czasie aktywności strefy RMZ (to jest poza godzinami odpowiednich organów TWR opublikowanymi w AIP Polska lub za pomocą depeszy NOTAM) należy dokonać nie wcześniej niż na godzinę przed planowanym lotem w strefie RMZ."

Loty statków powietrznych nie posiadających na wyposażeniu działających urządzeń radiowych są możliwe po telefonicznym zgłoszeniu lotów do odpowiedniego organu FIS na conajmniej godzinę przed planowanym lotem w strefie RMZ poprzez podanie:

  • typu statku powietrznego;
  • planowanej trasy w RMZ (kierunek lotu) lub rejon geograficzny, np. obiekt liniowy, obiekt punktowy lub miejscowość, w pobliżu której będzie wykonywany lot;
  • planowanej wysokości lotu;
  • planowanego czasu wykonania przelotu przez RMZ lub czasu lotów w określonym rejonie;
  • dodatkowych informacji na żądanie organu FIS, np. numer tel. do operatora RPA.

Nowe strefy RMZ, zostały już wprowadzone do aplikacji DroneRadar wraz ze stosownym opisem.

"Uwaga! W RMZ Warszawa loty powyżej 1000 ft AMSL mogą być wykonywane tylko pod warunkiem posiadania stałej dwukierunkowej łączności radiowej z organem FIS właściwego sektora."