Get Adobe Flash player

X-Dron

Cele

Celem stowarzyszenia jest połączenie w jedną grupę wszystkich zarówno obecnych jak i przyszłych operatorów bezzałogowych statków powietrznych, aby pogłębiać wspólnie wiedzę z zakresu obsługiwanych urządzeń oraz uświadamiać stopień zagrożenia wynikający z niewłaściwego ich użytkowania dla wszystkich osób, chcących wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi. Loty rekreacyjne, sportowe i komercyjne.

Tworzenie materiałów szkoleniowych i reklamowych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Koordynacja działań i stworzenie jednolitej bazy w zakresie zgłaszania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, ich ewidencji i wykonywania w danym rejonie operacji powietrznych w ścisłym kontakcie z ULC, lotniskami i strefami kontrolowanymi.

 

Zadania w zakresie szkolenia

Szkolenie członków stowarzyszenia z przepisów prawa, w tym wytycznych i zarządzeń

Urzędu Lotnictwa Cywilnego i informowanie o wszelkich zmianach celem zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych lotów w przestrzeni powietrznej kraju.

Szkolenia praktyczne z zakresu wykonywania bezpiecznych lotów, przygotowania urządzeń do lotu, oceny zdolności psychofizycznej operatora, oraz podstaw meteorologii.

Organizacja warsztatów z zakresu budowy, programowania, instalacji i obsługi urządzeń pokładowych bezzałogowych statków powietrznych.

 

Zadania w zakresie współpracy

Współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej kraju dla wspólnego celu jakim jest bezpieczeństwo.

Współpraca z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie zgłaszania i kontroli lotów

Współpraca z innymi organizacjami o charakterze lotniczym, w tym z innych krajów w zakresie wymiany informacji o stanowionych przepisach i regulacjach w lotnictwie.

Koordynacja zgłaszanych lotów przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych należących do stowarzyszenia, celem zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej kraju.

Rejestracja bezzałogowych statków powietrznych, przynależnych członków stowarzyszenia X-Dron.