Get Adobe Flash player

Egzamin UAVO VLOS odbędzie się w Poznaniu w dniu 26-11-2015r.

 

Organizatorem egzaminu jest firma www.AeroMind.pl

Wszlkie zgłoszenia prosimy kierować na nasz adres korespondecyjny email

nie później niż na 10 dni przed datą egzaminu.

 

W zgłoszeniu należy ująć :

- imię i nazwisko

- datę i miejsce urodzenia

- miejsce zamieszkania

- nr dowodu osobistego

- PESEL

 

Do egzaminu należy mieć przygotowane dokumenty :

- ubezpieczenie OC

- ważne badania lekarskie

- dowody opłat za egzamin

- wypełniony wniosek i podpisany

- certyfikat ukończenia szkolenia lub oświadczenie o posiadanych umiejętnościach

W tytule wiadomości proszę koniecznie wpisać "Egzamin sierpień 2015"