Get Adobe Flash player

W dniu 23.08.2016 wprowadzono nowe przepisy dotyczące zmian w zakresie operacji lotniczych dla RPA.

Zmiany obejmują przede wszystkim ustalenia wykonywania lotów w granicach stref kontrolowanych lotnisk CTR.

Nowe zmiany wprowadzają między innymi regulacje definicji operatora i obserwatora, rozszerzone obowiązki wynikające z wykonywania lotów w CTR oraz podział na loty rekreacyjne i sportowe załącznik 1 oraz loty inne niż sportowe i rekreacyjne załącznik nr 2 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA infrastruktury i Budownictwa. Ustalono też zasady wykonywania lotów w różnych strefach, które do tej pory były precyzowane tylko dla statków załogowych.

Uproszczono zasady wykonywania lotów w strefach CTR.

Obecnie można wykonywać loty w strefie CTR w odległości większej niż 6km od lotniska ( płot, ogrodzenie) do wysokości 100m i nie mniej niż 100m od osiedli, zabudowań i obiektów nie należących do operatora, do odległości poziomej nie mniejszej niż 30m nad skupiskami ludzi, bez zgłaszania do PAŻP do MTOM 25kg, oraz w odległości większej niż 1km od lotniska w przypadku mini-modeli do MTOM 0,6kg do wysokości 30m lub do wysokości najwyższej przeszkody która, jest nie dalej niż 100m od miejsca wykonywania lotów.

Zakazano lotów w strefach TSA, MRT, TMA jeśli są aktywne, a w pozostałych strefach należy uzyskać zgodę od zarządzających strefą – to w ogólnym tłumaczeniu.

Prosimy też pamiętać , że Szefostwo Sił Powietrznych wydało wytyczne w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) do pobrania w tym miejscu <pobierz>

Sprawa stref R dla miast powyżej 25tyś. dla bezzałogowców została tym samym wyjaśniona i nie dotyczą operatorów ograniczenia na czasł dłuższy niż 3 miesiące wpisane do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.). A właśnie w tym rozporządzeniu określone zostały przedmiotowe strefy R.

Więcej informacji możecie przeczytać w przepisach, które załączamy do pobrania

ze źródeł www.ulc.gov.pl i www.pansa.pl

pdfpdfpdfpdf